وسوسه رفتن

اگر با من همراه می شوی
کفشهایت را همین جا؛ جا بگذار
من دیگر به هیچ کفشی اطمینان ندارم
وسوسه ی رفتن

پ.ن:آخ جون اینترنت پر سرعت(البته در برابر دایل آپ)

/ 1 نظر / 14 بازدید
سید رضا حسینی

باشه.هرچی توبگی[گل]